АПАРАТ

АПАРАТ АППАРАТ, аппарата, м. (лат. apparatus - снаряжение). 1. Прибор, приспособление для какой-н. работы (тех.). Фотографический аппарат. Телефонный, телеграфный аппарат. 2. Совокупность органов, выполняющих какое-н. отправление организма (книжн. научи.). Дыхательный аппарат. Пищеварительный, слуховой, зрительный аппарат. 3. Учреждение или ряд учреждений, обслуживающих какую-н. область государственного управления или хозяйства. Хлебозаготовительный аппарат. Налоговый аппарат. || собир. Совокупность работников, штат какого-н. учреждения. Аппарат милиции. Высококвалифицированный аппарат. Чистка советского аппарата. Научный аппарат - материалы, на к-рые ссылается автор научного сочинения. Критический аппарат (филол.) - варианты и примечания к тексту какого-н. писателя.


Смотреть больше слов в «Толковом словаре русского языка»

АПАРАТУРА →← АОРТАЛЬНЫЙ

Смотреть что такое АПАРАТ в других словарях:

АПАРАТ

АПАРА́Т, ч.1. род. а. Прилад, пристрій для виконання якої-небудь роботи.Привезли кіномеханіки апарати, стали екран лаштувати у клубі (П. Козланюк);Раке... смотреть

АПАРАТ

АПАРАТ (лат. арраrаtus — устаткування) — прилад (технічний пристрій, устаткування), за допомогою якого отримують певний продукт шляхом зміни фізичних а... смотреть

АПАРАТ

1) (прилад, пристрій) apparatus, set, device, machine, vehicleбукводрукувальний апарат — printerкопіювальний апарат — duplicatorкосмічний апарат — spac... смотреть

АПАРАТ

ПРИСТОСУВА́ННЯ (обладнання, предмети, за допомогою яких виконується якась робота, полегшується, спрощується якийсь процес), ПРИ́СТРІЙ розм., ПРИ́ЛАД ро... смотреть

АПАРАТ

ч. 1) род. -а. Прилад, пристрій для виконання якої-небудь роботи. •• Факсимільний апарат — пристрій, який перетворює зображення документальних копій д... смотреть

АПАРАТ

ч. 1》 род. -а. Прилад, пристрій для виконання якої-небудь роботи.Факсимільний апарат — пристрій, який перетворює зображення документальних копій дани... смотреть

АПАРАТ

апара́т (від лат. apparatus – устаткування) 1. Прилад, пристрій (напр., телефонний А.). 2. Сукупність органів, що виконують певну життєву функцію організму (напр., дихальний А.). 3. Сукупність установ, що обслуговують певну галузь управління, господарства (напр., державний А.); 4. Сукупність працівників установи (організації), її штат. 5. Примітки та інші допоміжні матеріали до наукової праці, збірки творів (А. книги). 6. Метод, спосіб дослідження (математичний А.).... смотреть

АПАРАТ

апарат; ч. (лат., устаткування) 1. Прилад, пристрій (напр., телефонний А.). 2. Сукупність органів, що виконують певну життєву функцію організму (напр., дихальний А.). 3. Сукупність установ, що обслуговують певну галузь управління, господарства (напр., державний А.). 4. Сукупність працівників установи (організації), її штат. 5. Примітки та інші допоміжні матеріали до наукової праці, збірки творів (А. книги). 6. Метод, спосіб дослідження (математичний А.).... смотреть

АПАРАТ

імен. чол. роду1. (Прилад, пристрiй)2. (установа або сукупнiсть установ)3. (сукупнiсть органiв, якi виконують певнi функцiї в органiзмi)аппарат¤ телефо... смотреть

АПАРАТ

ім apparatus; machinery; (установи тощо) personnel; staff • ~ примусу apparatus of coercion • ~ управління (підприємством тощо) management; managerial personnel (staff); (збір) administrative (managerial) machinery • адміністративно-управлінський ~ managerial personnel (staff) • державний ~ state apparatus; machinery of the state... смотреть

АПАРАТ

[aparat]ч.aparatапарат для вимірювання тиску — ciśnieniomierzфотоапарат — aparat fotograficzny

АПАРАТ

аппарат - apparatus - Apparat - 1) Прилад або пристрій. 2) Метод, спосіб дослідження (математичний А., тощо). 3) Установа або сукупність працівників установи. 4). Примітки та ін. допоміжні матеріали до наукової праці.... смотреть

АПАРАТ

рос. аппарат (латин. apparatus — устаткування) — 1. Прилад, пристрій. 2. Сукупність установ, що обслуговують певну галузь управління, господарства. 3. Сукупність працівників організації, установи, її штат.... смотреть

АПАРАТ

【阳】1) 器械, 设备, 装置2) 机构, 机关◇ Державний апарат 国家机器

АПАРАТ

апарат м, уред маппарат

АПАРАТ

(-а) ч.; крим. 1. Будь-яка машина або двигун, автомобіль, таксі. СЖЗ, 11. 2. Чоловічий статевий орган. СЖЗ, 11. 3. Шприц для ін'єкцій наркотиків. СЖЗ, 11.... смотреть

АПАРАТ

Знаряд, знаряддя, прилад, установа, див. організація

АПАРАТ

апара́т 1 іменник чоловічого роду пристрій апара́т 2 іменник чоловічого роду установа; сукупність органів

АПАРАТ

механізм, прилад, пристрій; (державний) адміністрація, органи, номенклатура, сов. номенклатура.

АПАРАТ

1. царкоўны рэквізіт;2. амуніцыя;3. знакі каралеўскай улады

АПАРАТ

back office; staff; apparatus; machinery; secretariat; bureaucracy.

АПАРАТ

(-та (прибор) и -ту (учреждение, совокупность органов)) аппарат

АПАРАТ

апарат, -а (пристрій) і -у (установа; сукупність органів)

АПАРАТ

Апара́т, -ту, -тові; -ра́ти, -тів

АПАРАТ

(установи) personnel, (в т. ч. державний) apparatus

АПАРАТ

აპარატი, ხელსაწყო, დანადგარი, მოწყობილობა

АПАРАТ

Apparat; anlegg

АПАРАТ

Apparat; anlæg

АПАРАТ

lat. apparatаппарат

АПАРАТ

техн. аппарат

АПАРАТ

м.аппара́т

АПАРАТ

Аппарат

АПАРАТ ДЕРЖАВНИЙ

сукупність закладів, організацій, їх працівників, які здійснюють обслуговування сфери державного управління всіх рівнів. Державний апарат реалізує дві основні взаємопов’язані функції. По-перше, він здійснює рішення керівництва, політичних еліт і тим самим пов’язує їх з населенням. По-друге, через нього проходить зворотній зв’язок населення з інститутами державної влади. Подібна роль, відносна незалежність апарату від керівництва, організаційна стійкість, професіоналізм та інші характеристики апарату підкреслюють його значимість та необхідність у процесі державного управління і керівництва всіма галузями державної влади. англ. state apparatus; нім. Staatsapparat m -(e)s, =; угор. államapparátus; рос. аппарат государственный.... смотреть

АПАРАТ ДІНАСТАРКА

аппарат Дина-Старка - Din-Stark apparatus - *Apparat nach Din-Stark – прилад для визначення вмісту води в нафті шляхом розчинення водонафтової емульсії в розчиннику, випаровування і наступної конденсації.... смотреть

АПАРАТ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ

legislative establishment, legislature establishment

АПАРАТ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ

аппарат обогатительный - concentrating vehicle, ore(coal)-dressing apparatus, Aufbereitungsgerät, Aufbereitungsanlage - машина, механізм або пристрій, у якому доцільно здійснюється зміна якості, складу чи аґреґатного стану к.к., а також розділення її на два чи більше продуктів, що відрізняються за крупністю, вмістом корисного компонента або співвідношенням твердої речовини і рідини. Практично все збагачувальне обладнання підпадає під поняття апарат, за винятком суто механічних пристроїв (грохот, дробарка, сито, жолоб, пробовідбирач тощо).... смотреть

АПАРАТ ІНФУНДИРНИЙ

АПАРАТ ІНФУНДИРНИЙ — пристрій, призначений для приготування настоїв і відварів в умовах аптеки. Складається із станини, корпусу, комплекту інфундирок. ... смотреть

АПАРАТ КІППА

Kipp's apparatus

АПАРАТ КНИГИ

АПАРА́Т КНИГИ• АПАРАТ КНИГИ- відомості довідкового, наукового або пояснювального характеру, якими супроводяться видання творів худож. л-ри, наук. праць... смотреть

АПАРАТ КОНГРЕСУ

(США) congressional establishment

АПАРАТ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, які призначені для здійснення консультативних чи обслуговуючих функцій щодо виконання відповідними органами закріплених за ними повноважень (компетенції). До особового (персонального) складу апарату органів виконавчої влади відносяться державні службовці та інші працівники апарату. англ. organs of executive authority; нім. der Staatsapparat der Exekutivmachtsorgane; угор. államigazatási szervek apparátusa; рос. аппарат органов исполнительной власти.... смотреть

АПАРАТ ПРИМУСУ

apparatus of coercion

АПАРАТ РЕПРЕСІЙ

apparatus of repression

АПАРАТ УПРАВЛІННЯ

рос. аппарат управления окремі органи, структурні підрозділи організацій, установ, підприємств різних форм власності, що виконують функції управління у масштабах держави, регіонів, галузей, організацій, фірм.... смотреть

АПАРАТ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

Апарат для штучного підтримання кровообігу під час проведення оперативного втручання на серці, виконує роботу серця і забезпечує газообмін.

АПАРАТ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

апарат для штучного підтримання кровообігу під час проведення оперативного втручання на серці, виконує роботу серця і забезпечує газообмін.

T: 143