АКРЕДИТИВ

АКРЕДИТИВ АККРЕДИТИВ, аккредитива, м. (от латин. accredo - доверяю). 1. Денежный документ, содержащий приказ одного кредитного учреждения другому об уплате кому-н. определенной суммы единовременно или по частям (банк.). По аккредитивам вклады выплачиваются в любой сберегательной кассе СССР. 2. Верительная грамота (дипл.); см. верительный.


Смотреть больше слов в «Толковом словаре русского языка»

АКРЕДИТИВНЫЙ →← АКР

Смотреть что такое АКРЕДИТИВ в других словарях:

АКРЕДИТИВ

-а, ч. 1) Грошовий документ, що являє собою наказ однієї кредитної установи (банку, ощадкаси) іншій про виплату певної суми власникові документа. 2) І... смотреть

АКРЕДИТИВ

-а, ч. 1》 Грошовий документ, що являє собою наказ однієї кредитної установи (банку, ощадкаси) іншій про виплату певної суми власникові документа.2》 ... смотреть

АКРЕДИТИВ

ім [фін] letter of credit (L/C) • анулювати ~ to cancel a letter of credit • видавати ~ to issue a letter of credit • відкликати ~ to revoke a letter of credit • відкривати ~ to open (establish) a letter of credit • підтверджувати ~ to confirm a letter of credit • ~ готівкою cash letter of credit • ~ для сплати невідвантажених товарів anticipatory (packing) letter of credit • ~ із виплатою в кредит installment letter of credit • ~ із внесеним покриттям paid letter of credit • ~ із гарантією сплати guaranteed letter of credit • ~ із сплатою тратти на пред'явника sight letter of credit • ~ із пред'явленням термінової тратти time letter of credit • ~ на ім'я ... letter of credit in the name of... • авізований ~ direct (straight) letter of credit • автоматично поновлюваний ~ revolving letter of credit • банківський торговий ~ banker's letter of credit • безвідкличний ~ irrevocable letter of credit • бланковий ~ blank letter of credit • відкличний ~ revocable letter of credit • довгостроковий ~ long-term letter of credit • документарний ~ documentary letter of credit • експортний ~ export letter of credit • непідтверджений ~ unconfirmed letter of credit • перевідний ~ transferable letter of credit • підтверджений ~ confirmed letter of credit • подільний ~ divisible letter of credit • резервний ~ standby letter of credit • товарний ~ commercial (documentary) letter of credit • туристський ~ traveller's letter of credit • чистий ~ clean (open) letter of credit... смотреть

АКРЕДИТИВ

рос. аккредитив (латин. accreditivus — довірчий) — розрахунковий чи грошовий документ, який засвідчує право фізичної чи юридичної особи отримати у банківській установі зазначену в ньому суму. А. — одна з форм банківського рахунку, яка сприяє оптимізації розрахункових операцій. Використовується у разі безготівкових розрахунків між підприємствами, організаціями та фізичними особами; у міжнародних розрахунках за комерційними контрактами та різними фінансовими операціями. Грошові А. можуть бути іменними (на конкретну юридичну чи фізичну особу), або на пред'явника. Вони дають змогу одержати зазначену в А. суму повністю або частинами протягом визначеного А. часу на умовах, передбачених акредитивною заявою платника. В Україні акредитивна форма розрахунку ще не набула достатнього розвитку, проте в умовах активізації підприємницької діяльності, міжрегіональних і міждержавних економічних відносин вона значно пошириться.... смотреть

АКРЕДИТИВ

фін.letter of credit, bill of creditавізований акредитив — advised letter of credit, straight letter of creditгрошовий акредитив — cash letter of credi... смотреть

АКРЕДИТИВ

(англ. letter of credit)   1. розрахунковий або грошовий документ, виписаний (емітований) кредитною установою (емітентом) про те, що останній бере на себе зобов’язання з оплати витрат відповідно до прийнятих умов. Особа, на користь якої виписаний а., називається бенефіціаром (веneficiary), або одержувачем. Особа, від імені якої банк виписує і здійснює оплату, називається аплікантом (аррliсаnі) або заявником. 2. грошовий документ, що засвідчує право юридичної особи, на ім’я якої він виданий, одержати в банку зазначену в ньому суму. Використовується в комерційній практиці як форма безготівкових розрахунків між підприємствами-постачальниками і споживачами, а також у міжнародних розрахунках за комерційними операціями. Акредитив відкривається на певний строк для розрахунків з одним постачальником.... смотреть

АКРЕДИТИВ

АКРЕДИТИ́В, а, ч.Платіжний документ, за яким одна кредитна установа (банк, ощадкаса) дає розпорядження іншій про виплату певної суми пред'явникові доку... смотреть

АКРЕДИТИВ

акредитив; ч. (фр., від лат., довірчий) фін. 1. Платіжний документ, за яким одна кредитна установа (банк, ощадна каса) дає розпорядження іншій згідно з заявкою клієнта і за його рахунок сплатити певну суму грошей пред'явникові. 2. Вид банківського рахунку, який дає можливість контрагенту на умовах, вказаних в акредитивному доручення, отримати плату за товар, послуги і т. п. зразу ж після виконання зобов'язань. Див. також: бони, ваучер, вексель, облігація, сертифікат, чек... смотреть

АКРЕДИТИВ

імен. чол. родуфін.аккредитив¤ поновлюваний акредитив -- возобновляемый аккредитив ¤ переказний акредитив -- переводный аккредитив ¤ ділений акредитив... смотреть

АКРЕДИТИВ

акредити́в (франц. accreditif, від лат. accreditivus – довірчий) 1. Платіжний документ, за яким одна кредитна установа (банк, ощадна каса) дає розпорядження іншій згідно з заявкою клієнта і за його рахунок сплатити певну суму грошей пред’явникові. 2. Те саме, що й «акредитивна грамота».... смотреть

АКРЕДИТИВ

[akredytyw]ч.akredytywa фін.

АКРЕДИТИВ

акредитив маккредитив

АКРЕДИТИВ

Lettre de crédit

АКРЕДИТИВ

акредити́в іменник чоловічого роду

АКРЕДИТИВ

letter of credit (LC; L/C; LOC).

АКРЕДИТИВ

credit, letter of credit

АКРЕДИТИВ

фин. аккредитив

АКРЕДИТИВ

-у m akredytywa

АКРЕДИТИВ

акредитив, -а

АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ

рос. аккредитив авизированный акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до Іншого банку, щоб повідомити бенефіціара про відкриття акредитива без зобов'язання з боку авізуючого банку.... смотреть

АКРЕДИТИВ АВІЗОВАНИЙ ПРЯМО

рос. аккредитив авизированный прямо акредитив, котрий банк-емітент направляє безпосередньо бенефіціарові. Така форма авізування має певні незручності: не дає змоги контролювати справжність акредитива й ускладнює процес з'ясування платоспроможності банку-емітента.... смотреть

АКРЕДИТИВ ГРОШОВИЙ

рос. аккредитив денежный видається банком своєму клієнтові на право одержання повної зазначеної в ньому суми або окремими частками в інших банках протягом визначеного часу.... смотреть

АКРЕДИТИВ З ПОПЕРЕДНІМ АВІЗО

рос. аккредитив с предварительным авизо акредитив, за яким банк-емітент звертається з дорученням до іншого банку (авізуючого), щоб попередньо повідомити бенефіціара про відкриття акредитива без будь-якого зобов'язання авізуючого банку чи банку-емітента.... смотреть

АКРЕДИТИВ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ

рос. аккредитив компенсационный фор-ма розрахунків за експортно-імпортні операції, за якою у розрахунках за допомогою А.к. використовують два акредитиви. Перший (основний) акредитив за дорученням іноземного покупця його банк виставляє бенефіціарові, який є посередником. Другий — за дорученням бенефіціара-посередника його банк виставляє бенефіціарові, який є постачальником товарів.... смотреть

АКРЕДИТИВ НЕВІДКЛИКУВАНИЙ

рос. аккредитив безотзывной гарантоване, стабільне, фінансове забезпечене зобов'язання банку-емітента повсякчас проводити платежі чи купувати перевідні векселі, виставлені (пред'явлені) бенефіціаром (одержувачем коштів) при наданні банкові відповідних документів. А.н. відкривається на певний строк, протягом якого він є дійсним і не може бути погашеним.... смотреть

АКРЕДИТИВ НЕПОДІЛЬНИЙ

рос. аккредитив неделимый акредитив, яким передбачена оплата суми поставок товарів (здебільшого експортних) лише після завершення поставки у повному обсязі, передбаченому угодою (контрактом).... смотреть

АКРЕДИТИВ НЕПОКРИТИЙ

рос. аккредитив непокрытый акредитив, оплату за яким у разі тимчасової відсутності у платника коштів гарантує банк-емітент шляхом надання банківського кредиту.... смотреть

АКРЕДИТИВ ПЕРЕКАЗНИЙ

рос. аккредитив переводной акредитив, який може бути переданий для будь-яких розрахунків іншій особі (іншому власнику).

АКРЕДИТИВ ПОКРИТИЙ

рос. аккредитив покрытый акредитив, за яким банк переводить власні кошти платника, що містяться на його рахунку, або наданий йому кредит у розпорядження банку-постачальника.... смотреть

АКРЕДИТИВ ПОНОВЛЮВАНИЙ

рос. аккредитив возобновляемый акредитив, який призначається для багатьох почергових платежів при регулярних оплатах товарів стабільному учасникові торговельної угоди — постачальнику товарів, який здійснює поставки товарів з інтервалом, у певні проміжки часу.... смотреть

АКРЕДИТИВ РЕВОЛЬВЕРНИЙ

рос. аккредитив револьверный акредитив, відповідно до якого оплата за відвантажені товари проводиться почергово за фактом відвантаження (оплачується лише певна частина партії реально відвантаженого товару від загальної суми поставок, передбачених контрактом).... смотреть

АКРЕДИТИВ ТРАНСФЕРАБЕЛЬНИЙ

рос. аккредитив трансферабельный (від латин. їгапзіего — переношу) — Див. Акредитив переказний.

T: 279